• APATOR: 0,00
 • ARTERIA: 25,19 0,76
 • ARTMAN: 49,90 1,42
 • ATMGRUPA: 0,00
 • ASSECOPOL: 63,65 1,68
 • ASSECOSLO: 0,00
 • ATMGRUPA: 0,00
 • B3SYSTEM: 10,00 -2,72
Planuj, zarządzaj, rozwijaj. Księgowość pozostaw NAM.Doświadczenie, wiedza i zaufanie.Raj podatkowy w Polsce. Spółki komandytowo-akcyjne.Dostęp do twoich danych. Z każdego miejsca na Ziemi.

Audyty

Kadry i Płace

Audyt kadrowo – płacowy, weryfikacja i kontrola poprawności dokumentacji kadrowo-płacowej

 

Zakres audytu:


 • zapoznanie się z przepisami (regulaminami) wewnątrzzakładowymi
  i sprawdzenie poprawności ich stosowania
 • weryfikacja założonej dokumentacji pracowniczej
 • sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych
 • kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy
 • kontrola wysłanych do ZUS-u formularzy zgłoszeniowych oraz ich zmian
  i korekt
 • weryfikacja dokumentów do umów cywilno-prawnych i analiza ich zastosowania
 • sprawdzenie poprawności wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
 • sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków
  z ubezpieczenia chorobowego, kontrola dokumentacji służącej do wypłaty w/w
 • sprawdzenie poprawności naliczania innych składników wynagrodzeń
 • kontrola dokumentów rozliczeniowych i ich korekt

 

 

Inne czynności sprawdzające na życzenie Klienta.

 

 


NASI KLIENCI
Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń +48 71 39 10 882