Kadry i płace - CKSK.pl Wrocław

We speak English!

Please contact us for any information via phone + 48 510 952 275 or + 48 536 500 509

 

Wir sprechen deutsch!

Bitte kontaktieren Sie uns unter + 48 510 952 275 oder + 48 536 500 509

 

Мы говорим по-русски!

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения любой информации по телефону + 48 536 500 609

 

CLOSE WINDOW

 • APATOR: 0,00
 • ARTERIA: 25,19 0,76
 • ARTMAN: 49,90 1,42
 • ATMGRUPA: 0,00
 • ASSECOPOL: 63,65 1,68
 • ASSECOSLO: 0,00
 • ATMGRUPA: 0,00
 • B3SYSTEM: 10,00 -2,72
Planuj, zarządzaj, rozwijaj. Księgowość pozostaw NAM.Doświadczenie, wiedza i zaufanie.Dostęp do twoich danych. Z każdego miejsca na Ziemi.Raj podatkowy w Polsce. Spółki komandytowo-akcyjne.

Kadry i Płace

Zarządzanie dokumentacją pracowniczą

Kompleksowa obsługa kadrowa w tym:


 • zakładanie, kompletowanie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji osobowej poszczególnych pracowników zatrudnianych przez Klienta oraz innych dokumentów kadrowych,
 • ustalanie prawa i wymiaru przysługujących urlopów wypoczynkowych oraz prowadzenie ewidencji kart urlopowych,
 • prowadzenie ewidencji i sporządzenie skierowań na wstępne, okresowe, kontrolne badania lekarskie, kontrola ważności badań lekarskich
  i szkoleń BHP,
 • sporządzanie informacji dla pracowników o przysługującym urlopie wypoczynkowym, okresie wypowiedzenia,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach.


 

Kompleksowa obsługa  płacowa w tym:


 • naliczanie i prowadzenie ewidencji wynagrodzeń,
 • sporządzanie sprawozdań GUS,
 • sporządzanie deklaracji PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR,
 • sporządzenie list płac dla członków Rady Nadzorczej,
 • rozliczanie płacowe pracowników delegowanych do pracy za granicą
  do momentu obowiązywania polskich przepisów prawa pracy
  i ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie list płac - ryczałt samochodowy,
 • prowadzenie kart zasiłkowych,
 • ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i wypadkowego oraz naliczanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • ustalanie świadczeń pieniężnych związanych z ustaniem stosunku pracy (ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, odprawy pieniężne, odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia itp.),
 • sporządzanie informacji dla pracowników (ZUS RMUA),
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i przesyłanie do ZUS w formie elektronicznego przekazu,
 • naliczanie należnych składek na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • sporządzanie list płac na podstawie wszystkich obowiązujących
  u Zleceniodawcy składników wynagrodzeń

 

 

Jeśli Klient zdecyduje się przesyłać dokumenty drogą elektroniczną, dokumentacja niezbędna do weryfikacji wyliczonych zobowiązań podatkowych pozostaje w siedzibie Jego spółki. Dokumentacja kadrowa i płacowa również pozostaje w firmie.
 

 


NASI KLIENCI
Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń +48 531 57 19 84