Księgowosć pełna - CKSK.pl Wrocław

We speak English!

Please contact us for any information via phone + 48 510 952 275 or + 48 536 500 509

 

Wir sprechen deutsch!

Bitte kontaktieren Sie uns unter + 48 510 952 275 oder + 48 536 500 509

 

Мы говорим по-русски!

Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения любой информации по телефону + 48 536 500 609

 

CLOSE WINDOW

 • APATOR: 0,00
 • ARTERIA: 25,19 0,76
 • ARTMAN: 49,90 1,42
 • ATMGRUPA: 0,00
 • ASSECOPOL: 63,65 1,68
 • ASSECOSLO: 0,00
 • ATMGRUPA: 0,00
 • B3SYSTEM: 10,00 -2,72
Planuj, zarządzaj, rozwijaj. Księgowość pozostaw NAM.Raj podatkowy w Polsce. Spółki komandytowo-akcyjne.Dostęp do twoich danych. Z każdego miejsca na Ziemi.Doświadczenie, wiedza i zaufanie.

Księgowość pełna

KSIĘGI HANDLOWE

Księgowość pełna-Księgi handlowe

 Biuro Rachunkowe świadczy usługi w zakresie prowadzenia ksiąg handlowych a w tym :

 • Opracowania planu kont i polityki rachunkowości,
 • Prowadzenia ewidencji operacji gospodarczych, obrotów kasowych, magazynowych i środków trwałych,
 • Sporządzania deklaracji i rozliczeń podatkowych (CIT,PIT,VAT) oraz sprawozdań do GUS i NBP;
 • Sporządzania miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości i w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości;
 • Sporządzania analiz niezbędnych w trakcie podejmowanych decyzji przez zarząd;
 • współpraca z biegłym rewidentem w trakcie badania sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • Reprezentowania Klienta przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem (bieżące wyjaśnienia, obsługa przeprowadzanych kontroli.
 • zdalny dostęp do programu finansowo-księgowego umożliwiający bieżący monitoring poprzez Platformę Internetową.
 • bieżąca opieka księgowego oraz nadzór głównego księgowego nad prowadzoną działalnością gospodarczą

 Usługi księgowe prowadzone są zgodnie z:

 • z Ustawą o rachunkowości – ustawa z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami)

  z Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz.U. z 2000r. nr 54 poz. 654z późn. zmianami)

  z Ustawą o podatku od towarów i usług – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zmianami) i innymi aktami prawnymi

 

 

 


NASI KLIENCI
Potrzebujesz więcej informacji? Zadzwoń +48 531 57 19 84