Newconnect, GPW, Dotacje unijne

Strona główna    –   Oferta   –  Newconnect, GPW, Dotacje unijne

NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych

N

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę spółek kapitałowych zmierzających na Giełdę Papierów Wartościowych i NewConnect !

N

Przez okres przygotowywania procedury współpracy z Autoryzowanym Doradcą i z Domem Maklerskim , księgowość (zarówno przed, jak i po debiucie giełdowym) będzie prowadzona za symboliczną złotówkę.

N

Ponadto, proponujemy możliwość dokapitalizowania spółki ze środków własnych (tj. z tzw. funduszu „private equity”) oraz pokrycie wszystkich kosztów ze środków unijnych

N

Oznacza to księgowość i cały proces pozyskania najtańszych środków na dalszy rozwój firmy za darmo!

N

NewConnect powstał z myślą o młodych, dynamicznych polskich firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek.

NewConnect to:

N

nowoczesny rynek finansujący dynamiczne przedsiębiorstwa,

N

niewielkie wymogi formalne,

N

niskie koszty debiutu i notowań,

N

doskonała ekspozycja firmy na inwestorów,

N

prestiż i renoma organizatora rynku (GPW)

N

promocja i rozpoznawalność firmy.

Usługi związane z przygotowaniem i obsługą oferty

N

przekształcenie prawne spółki,

N

wycena spółki,

N

określenie parametrów oferty prywatnej,

N

przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów,

N

przygotowanie historii inwestycyjnej,

N

promocja oferty i publikacja materiałów marketingowych,

N

opracowanie zasad dystrybucji i selekcja potencjalnych inwestorów,

N

spotkania z inwestorami,

N

przyjmowanie ofert inwestorów

N

rozliczenie i przydział akcji.

Usługi związane z wprowadzeniem do obrotu

N

przygotowanie Dokumentu Informacyjnego,

N

złożenie wymaganych oświadczeń przez Autoryzowanego Doradcę,

N

reprezentowanie Spółki przed organizatorem Alternatywnego Systemu Obrotu,

N

złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do notowań na NewConnect,

N

wprowadzenie Spółki na rynek NewConnect Usługi dodatkowe,

N

przygotowanie i złożenie wniosku do KDPW,

N

współdziałanie Autoryzowanego Doradcy ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych przez okres pierwszego roku od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect,

N

bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów Spółki w alternatywnym systemie obrotu od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect Usługi Animatora Rynku lub Market Makera dla notowanych akcji Spółki.

Harmonogram działań dotyczy Private Placement

N

W zależności od stopnia przygotowania spółki, proces pozyskania kapitału i debiutu na NewConnect może zająć od 1 miesiąca do nawet 6 miesięcy. W przypadku spółek nie działających w formie spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej najwięcej czasu pochłania przekształcenie. Ważne jest również, jeśli spółka do tej pory tego nie zrobiła, opracowanie strategii rozwoju. Prace związane ściśle z ofertą czyli wycena Spółki, przygotowanie struktury oferty, sporządzenie i zatwierdzenie Dokumentu Informacyjnego, przeprowadzenie oferty oraz wprowadzenie do obrotu to okres rzędu 4-8 tygodni.

Dotacje Unijne, Fundusze Unijne

Przygotowanie Dokumentu Informacyjnego,

N

W zależności od stopnia przygotowania spółki, proces pozyskania kapitału i debiutu na NewConnect może zająć od 1 miesiąca do nawet 6 miesięcy. W przypadku spółek nie działających w formie spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej najwięcej czasu pochłania przekształcenie. Ważne jest również, jeśli spółka do tej pory tego nie zrobiła, opracowanie strategii rozwoju. Prace związane ściśle z ofertą czyli wycena Spółki, przygotowanie struktury oferty, sporządzenie i zatwierdzenie Dokumentu Informacyjnego, przeprowadzenie oferty oraz wprowadzenie do obrotu to okres rzędu 4-8 tygodni.

Rozliczanie i księgowanie projektów z finansowaniem UE

N

Prowadzenie dokumentacji projektów utrzymaniowych i infrastrukturalnych,

N

Tworzenie szablonów dokumentów projektowych,

N

Realizacja raportów, prognoz i prezentacji z zakresu utrzymania systemów,

N

Bieżące monitorowanie i dokumentowanie postępów prac analitycznych i projektowych,

N

Przygotowywanie i prowadzenie technicznej dokumentacji przetargowej,

N

Śledzenie zależności projektowych oraz prowadzenie dokumentacji wdrożeniowej,

N

Monitorowanie w zakresie realizacji i jakości działań operacyjnych,

N

Udział w projektach i inicjatywach utrzymaniowych,

N

Tworzenie i monitorowanie harmonogramów projektów,

N

Przestrzeganie przepisów, procedur i zasad obowiązujących w firmie.

Centrum Księgowe Spółek Kapitałowych

Działalność Centrum Księgowego Spółek Kapitałowych skupia się na kompleksowej obsłudze księgowej, kadrowej oraz prawnej firm i podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek prawa handlowego. Największą grupę Klientów CKSK tworzą spółki komandytowo-akcyjne. Nasze usługi księgowe są prowadzone zgodnie z obowiązującymi ustawami: o rachunkowości z 29 września 1994 roku, o podatku dochodowym od osób prawnych z 15 lutego 1992 roku, jak również z Ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. – włącznie z późniejszymi zmianami. Dotyczy to także pozostałych aktów prawnych, w tym umożliwiających sporządzanie deklaracji podatkowych dla przedsiębiorstw (PIT-11, PIT 40, PIT 8R, PIT 8AR).