Nasz zespół tworzą:

Mgr Elisabeth Pedzik - Prezes Zarządu


Absolwentka Uniwersytetu w Bochum na kierunku ekonomia. Od 1996 uczestniczyła czynnie w projektach realizowanych przez Truebuch Colonia Spółka biegłych rewidentów i doradców podatkowych - w okresie do 2003 r. jako asystentka biegłego rewidenta i kierownik projektu zaś od 2003 jako niezależny biegły rewident.


Pani Elisabeth Margarete Pedzik prowadziła projekty realizowane głównie w branżach B2C i B2B. W 2003 r. - Wirtschaftspruefer (biegły rewident) - zdała egzamin państwowy Steuerberater Pruefueng - Ministerstwo Finansów Nadrenii i Westfalii. Uczestniczyła w licznych szkoleniach w kraju i za granicą. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości dla spółek kapitałowych, głównie publicznych.

Michael Konopka - Wspólnik


Senior Management Consulatant / CIO od 1998 r. Wieloletnie doświadczenie w branżach: przemysłu energetycznego, gospodarki wodnej, nieruchomości, przemysłu: obróbki metali, farmaceutycznego, wyrobów spożywczy.


Zakres działań: Interims-Management, Management Consulting, strategia digitalizacji, tworzenie struktury projektu / programu w firmie, optymalizacja i potencjalna analiza procesów biznesowych w związku z procesami informatycznymi, projekt management / multiprojekt management, Implementacja software oparta na procesach.

Zofia Dzielnicka - Partner


Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy w instytucjach bankowych: PKO BP we Wrocławiu oraz w NBP pełniąc funkcję głównego specjalisty. Następnie objęła stanowisko Dyrektora Departamentu Dewizowego i Współpracy z Zagranicą w centrali Banku Zachodniego S.A., gdzie przez wiele lat była członkiem Komitetu Kredytowego i Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach w kraju i za granicą. Ukończyła także kurs dla biegłych księgowych. Specjalizuje się w prowadzeniu księgowości dla spółek kapitałowych, głównie publicznych.

W celu utrzymania wysokiego poziomu świadczonych usług księgowych, pozostali pracownicy posiadają wyższe wykształcenie ekonomiczne ze specjalnością rachunkowość, długoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości oraz certyfikaty Ministerstwa Finansów uprawniające do samodzielnego prowadzenia biura rachunkowego.