Audyt kadrowo – płacowy, weryfikacja i kontrola poprawności dokumentacji kadrowo-płacowej


Zakres audytu:
  • zapoznanie się z przepisami (regulaminami) wewnątrzzakładowymi i sprawdzenie poprawności ich stosowania
  • weryfikacja założonej dokumentacji pracowniczej
  • sprawdzenie poprawności naliczania i udzielania urlopów wypoczynkowych, macierzyńskich i wychowawczych
  • kontrola prowadzonej ewidencji czasu pracy
  • kontrola wysłanych do ZUS-u formularzy zgłoszeniowych oraz ich zmian i korekt
  • weryfikacja dokumentów do umów cywilno-prawnych i analiza ich zastosowania
  • sprawdzenie poprawności wypłat z tytułu umów cywilno-prawnych
  • sprawdzenie poprawności naliczenia wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia chorobowego, kontrola dokumentacji służącej do wypłaty w/w
  • sprawdzenie poprawności naliczania innych składników wynagrodzeń
  • kontrola dokumentów rozliczeniowych i ich korekt
 Inne czynności sprawdzające na życzenie Klienta. 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!