Elektroniczny obieg dokumentów


Elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy klientem a biurem to:

  • możliwość wysyłania dokumentów do zaksięgowania w postaci skanowanej,
  • wygodne przeszukiwanie i opisywanie dokumentów skanowanych.
 
Bieżący podgląd raportów i ewidencji księgowych
  • Wgląd do listy dokumentów zaksięgowanych przez biuro
  • Wgląd do zapisów kont,obrotów kont,zestawień miesięcznych i rocznych
 
Podgląd naliczonych podatków i ZUS do zapłaty
  • Otrzymywanie powiadomień SMS i e-mail o najważniejszych terminach
  • Informacja historyczna o naliczonych podatkach-pod kątem optymalizacji
 
Sprawna komunikacja z biurem - lista spraw wymagających wyjaśnienia.
 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!