Księgowość uproszczona

Karta podatkowa Ryczałt ewidencjonowany


  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy oraz kontrola poprawności wpłat do U.S.
  • Reprezentacja Klienta w Urzędzie Skarbowym oraz podczas kontroli podatkowych.
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
  • Przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe nadzór nad terminami, limitami oraz czynnikami mającymi wpływ na uzyskanie lub utratę prawa do w/w formy opodatkowania.
  • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28.
  • Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!