Doradztwo prawne

 • wsparcie przy rozwiązywaniu problemów natury prawnej związanej z przedmiotem działalności firmy
 • opracowywanie, opiniowanie bieżących umów gospodarczych, umów o współpracy
 • przygotowywanie umów spółek cywilnych,osobowych, kapitałowych, aneksów do umów
 • doradztwo w zakresie prawa pracy
 • konsultacje i opracowywanie regulaminów pracy, wynagradzania, kontraktów menadżerskich
 • bieżące doradztwo w zakresie odzyskiwania należności
 • kierowanie wezwań do zapłaty w imieniu klienta
 • doradztwo w zakresie danych osobowych
 • przygotowywanie dokumentów na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Wspólników
 

Rejestracja/Przekształcenia firm

 • rejestracja przedsiębiorców, aktualizacja danych – wnioski EDG-1
 • rejestracja i aktualizacja danych w Urzędzie Statystycznym- wnioski RG-1
 

Zakładanie spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych

 • doradztwo przy wyborze formy działalności
 • przygotowanie umowy spółki
 • dokonanie całego procesu rejestracji

Rejestracje, przekształcenia i aktualizacje w Urzędzie Skarbowym, w ZUS i w PIP, PIS oraz:

 • przekształcenia,
 • wnoszenie aportów,
 • zmiana formy prawnej,
 • przejęcia itd.

Analizy Due diligence i wycena spółek

 • przeprowadzenie wszechstronnego badania spółki pod kątem biznesowym i finansowym (due diligence)
 • uwzględnienie specyfiki wynikającej z celu w jakim jest przeprowadzane badanie
 • sporządzenie kompleksowego raportu z badania (raport due diligence)
 

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!