NewConnect, Giełda Papierów Wartościowych

 • Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę spółek kapitałowych zmierzających na Giełdę Papierów Wartościowych i NewConnect !
 • Przez okres przygotowywania procedury współpracy z Autoryzowanym Doradcą i z Domem Maklerskim , księgowość (zarówno przed, jak i po debiucie giełdowym) będzie prowadzona za symboliczną złotówkę.
 • Ponadto, proponujemy możliwość dokapitalizowania spółki ze środków własnych (tj. z tzw. funduszu "private equity") oraz pokrycie wszystkich kosztów ze środków unijnych.
 • Oznacza to księgowość i cały proces pozyskania najtańszych środków na dalszy rozwój firmy za darmo!


NewConnect powstał z myślą o młodych, dynamicznych polskich firmach, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania potencjału tkwiącego w ich innowacyjności, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych i wartościowych polskich spółek.NewConnect to:

 • nowoczesny rynek finansujący dynamiczne przedsiębiorstwa,
 • niewielkie wymogi formalne,
 • niskie koszty debiutu i notowań,
 • doskonała ekspozycja firmy na inwestorów,
 • prestiż i renoma organizatora rynku (GPW)
 • promocja i rozpoznawalność firmy.


Usługi związane z przygotowaniem i obsługą oferty

 • przekształcenie prawne spółki,
 • wycena spółki,
 • określenie parametrów oferty prywatnej,
 • przygotowanie dokumentu ofertowego dla potencjalnych inwestorów,
 • przygotowanie historii inwestycyjnej,
 • promocja oferty i publikacja materiałów marketingowych,
 • opracowanie zasad dystrybucji i selekcja potencjalnych inwestorów,
 • spotkania z inwestorami,
 • przyjmowanie ofert inwestorów,
 • rozliczenie i przydział akcji.


Usługi związane z wprowadzeniem do obrotu

 • przygotowanie Dokumentu Informacyjnego,
 • złożenie wymaganych oświadczeń przez Autoryzowanego Doradcę,
 • reprezentowanie Spółki przed organizatorem Alternatywnego Systemu Obrotu,
 • złożenie wniosku o dopuszczenie akcji Spółki do notowań na NewConnect,
 • wprowadzenie Spółki na rynek NewConnect Usługi dodatkowe,
 • przygotowanie i złożenie wniosku do KDPW,
 • współdziałanie Autoryzowanego Doradcy ze Spółką w zakresie wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych przez okres pierwszego roku od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect,
 • bieżące doradzanie Spółce w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów Spółki w alternatywnym systemie obrotu od dnia pierwszego notowania akcji Spółki na rynku NewConnect Usługi Animatora Rynku lub Market Makera dla notowanych akcji Spółki.


Harmonogram działań dotyczy Private Placement

W zależności od stopnia przygotowania spółki, proces pozyskania kapitału i debiutu na NewConnect może zająć od 1 miesiąca do nawet 6 miesięcy. W przypadku spółek nie działających w formie spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej najwięcej czasu pochłania przekształcenie. Ważne jest również, jeśli spółka do tej pory tego nie zrobiła, opracowanie strategii rozwoju. Prace związane ściśle z ofertą czyli wycena Spółki, przygotowanie struktury oferty, sporządzenie i zatwierdzenie Dokumentu Informacyjnego, przeprowadzenie oferty oraz wprowadzenie do obrotu to okres rzędu 4-8 tygodni.

 

Dotacje Unijne, Fundusze Unijne

1. Aplikowanie o fundusze europejskie

Pomoc w doborze programów i dotacji, które w największym stopniu są dopasowane do Państwa potrzeb i zakresu działalności. Oferujemy również przygotowanie pełnej dokumentacji wymaganej przez banki i instytucje dysponujące środkami na dopłaty unijne, włączymy się czynnie w cały proces pozyskiwania dotacji.

2. Rozliczanie i księgowanie projektów z finansowaniem UE

 • Prowadzenie dokumentacji projektów utrzymaniowych i infrastrukturalnych,
 • Tworzenie szablonów dokumentów projektowych,
 • Realizacja raportów, prognoz i prezentacji z zakresu utrzymania systemów,
 • Bieżące monitorowanie i dokumentowanie postępów prac analitycznych i projektowych,
 • Przygotowywanie i prowadzenie technicznej dokumentacji przetargowej,
 • Śledzenie zależności projektowych oraz prowadzenie dokumentacji wdrożeniowej,
 • Monitorowanie w zakresie realizacji i jakości działań operacyjnych,
 • Udział w projektach i inicjatywach utrzymaniowych,
 • Tworzenie i monitorowanie harmonogramów projektów,
 • Przestrzeganie przepisów, procedur i zasad obowiązujących w firmie.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!