E-Cash Flow


Niezastąpione narzędzie do zarządzania należnościami i zobowiązaniami poprzez kalendarz płatności. Innowacyjna usługa, która oszczędza Twój czas i konieczność prowadzenia „ręcznej” ewidencji płatności.

  • interaktywny graficzny kalendarz wpływów i wydatków
  • intuicyjne rozwiązanie do monitorowania płynności finansowej w czasie
  • prowadzenie płatności jednorazowych i cyklicznych
  • wygodne grupowanie danych na skali czasu kalendarza, odbiorców płatności (kontrahenci, pracownicy, podatki) wg typów płatności, wg. kategorii itd.
  • graficzna prezentacja danych na wykresach
  • automatyczne przesyłanie przelewów do systemów bankowości internetowej

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami!